Պետպատվեր


«Գուգարք»ԿՊ ՊՓԲԸ-ն իր գործունեությունն ունի հետևյալ լիցենզիաները և պետ պատվերի շրջանակներում իրականացնում է ներքոնշյալ բուժօգնության տեսակները.

1.Լիցենզիա- Կ-XX-000166 Տրված 07.07.2003թ. - անժամկետ

Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը` Բժշկական ընդհանուր պրակտիկա, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական, հոգեբուժական, թմրաբանական, մանկաբարձագինեկոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա, իմունոկանխարգելիչ, ակնաբուժական, մաշկավեներաբանական, ֆիզիոթերապևտիկ, լաբորատոր-ախտորոշիչ /բիոքիմիական, կլինիկական/, նյարդաբանական, ընդհանուր վիրաբուժական, ճառագայթային ախտորոշիչ/ ռենտգենաբանական, ֆլուորոգրաֆիա/, ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ /ԷՍԳ, ուլտրաձայնային/, ֆթիզիատրիկ, ուռուցքաբանական, ներզատաբանական, վարակիչ հիվանդություններ /ինֆեկցիոն/, սրտաբանական, կլինիկական դեղորայքային:

2.Լիցենզիա- Կ-XX-000650 Տրված 22.12.2004թ. - անժամկետ

Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը՝ Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա, վիրաբուժական ստոմատոլոգիա

3.Լիցենզիա -Կ-ԲՕ-001840 30.08.2013թ. - անժամկետ

Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը՝ Մանկական վերականգնողական