Ծառայություններ և գնացուցակ

«Գուգարք» կենտրոնական պոլիկլինիկա Պետական Փակ Բաժնետիրական ընկերությունն իրականացնում է հետևյալ ծառայությունները.


1. ընդհանուր թերապևտիկ

2. ընդհանուր մանկաբուժական

3. մանկաբարձագինեկոլոգիական

4. ԼՈՌ /քիթ-կոկորդ-ականջ/

5. ակնաբուժական

6. նյարդաբանական

7. ընդհանուր վիրաբուժական

8. ներզատաբանական

9. սրտաբանական

10. մաշկավեներաբանական

11. ֆթիզիատրիկ

12. իմունոկանխարգելիչ

13. ինֆեկցիոն /վարակիչ հիվանդություններ/

14. ֆիզիոթերապևտիկ

15. լաբորատոր-ախտորոշիչ /բիոքիմիական, կլինիկական/

16. ճառագայթային ախտորոշիչ / ռենտգենաբանական, ֆլուորոգրաֆիա /

17. էլեկտրասրտագրություն

18. ուլտրաձայնային

19. մանկական վերականգնողական

Ներբեռնել գնացուցակը