Աշխատակազմ

«Գուգարք» ԿՊ ՊՓԲԸ աշխատողների աշխատակազմ


1. Թերապևտիկ բաժանմունք

     բժիշկ-թերապևտ

     թերապևտիկ կաբինետի բուժքույր

2. Մանկական բաժանմունք

     մանկաբույժ

     մանկական տեղամասային բուժքույր

     բժիշկ-իմունոլոգ

     իմուն. կաբինետի բուժքույր

     բժիշկ-ինֆեկցիոնիստ

     ինֆեկցիոն կաբինետի բուժքույր

     դեռահասների բուժքույր

     դպրոցի բուժքույր

     գյուղական ԲՄԿ-ի բուժքույր

3. Մատենավարական բաժանմունք

     բուժմատենավար

4. Մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունք

     մանկաբարձ-գինեկոլոգ

     մանկաբարձուհի

5. Նեղմասնագիտական բաժանմունք

     քիթ-կոկորդ-ականջաբան

     քիթ-կոկորդ-ականջաբանական կաբինետի բուժքույր

     ակնաբույժ

     Ակնաբուժական կաբինետի բուժքույր

     նյարդաբան

     նյարդաբանական կաբինետի բուժքույր

     վիրաբույժ

     վիրաբուժական կաբինետի բուժքույր

     ներզատաբան

     ներզատաբանական կաբինետի բուժքույր

     մաշկավեներոլոգ

     մաշկաբանական կաբինետի բուժքույր

     ֆթիզիատր

     ֆթիզիատրիկ կաբինետի բուժքույր

     ֆիզիոթերապևտ

     ֆիզիոթերապևտիկ կաբինետի բուժքույր

     սրտաբան

     սրտաբանական կաբինետի բուժքույր

6. Ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ բաժանմունք

     Էխոկարդիոգրաֆիստ

     Էխոկարդիոգրաֆիայի բուժքույր

     սոնոգրաֆիստ

     սոնոգրաֆիայի կաբինետի բուժքույր

7. Լաբորատոր-ախտորոշիչ բաժանմունք

     բիոքիմիականբժիշկ-լաբորանտ

     բիոքիմիական-լաբորանտ

     կլինիկականբժիշկ-լաբորանտ

     կլինիկական-լաբորանտ

8. Ճառագայթային ախտորոշիչ բաժանմունք

     բժիշկ-ռենտգենոլոգ

     ռենտգեն-ֆլուորոգրաֆիստ-լաբորանտ

9. Մանկական վերականգնողական բաժանմունք

     բժիշկ-ռեաբիլիտոլոգ

     սուրդոթերապիստ

     աուդիոմետրիստ

     ֆիզիոթերապիստ

     Էրգոթերապիստ

     հոգեբան

     լոգոպեդ

     հատուկ մանկավարժ

10. Վարչատնտեսական մաս

        գործադիր տնօրեն

        գլխավոր հաշվապահ

        գանձապահ

        կադրերի տեսուչ

        գործավար

        տնտեսագետ

        ավագբուժքույր

        բուժվիճակագիր

        վարորդ

        տնտեսվար

        էլեկտրիկ

        պահակ

        կրտսեր բուժաշխատող