Աշխատակազմ

«Գուգարք» ԿՊ ՊՓԲԸ աշխատողների աշխատակազմ


1. Թերապևտիկ բաժանմունք

     բժիշկ-թերապևտ - 7 անձ

     թերապևտիկ կաբինետի բուժքույր - 7 անձ

2. Մանկական բաժանմունք

     մանկաբույժ - 5 անձ

     մանկական տեղամասային բուժքույր - 5 անձ

     բժիշկ-իմունոլոգ - 1 անձ

     իմուն. կաբինետի բուժքույր -1 անձ

     բժիշկ-ինֆեկցիոնիստ - 1 անձ

     ինֆեկցիոն կաբինետի բուժքույր - 1 անձ

     դեռահասների բուժքույր -1 անձ

     դպրոցի բուժքույր - 4 անձ

     գյուղական ԲՄԿ-ի բուժքույր - 5 անձ

3. Մատենավարական բաժանմունք

     բուժմատենավար -2 անձ

4. Մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունք

     մանկաբարձ-գինեկոլոգ- 3 անձ

     մանկաբարձուհի - 3 անձ

5. Նեղմասնագիտական բաժանմունք

     քիթ-կոկորդ-ականջաբան- 1 անձ

     քիթ-կոկորդ-ականջաբանական կաբինետի բուժքույր -1 անձ

     ակնաբույժ-1անձ

     Ակնաբուժական կաբինետի բուժքույր-1 անձ

     նյարդաբան- 1 անձ

     նյարդաբանական կաբինետի բուժքույր-1 անձ

     վիրաբույժ -1 անձ

     վիրաբուժական կաբինետի բուժքույր- 1 անձ

     ներզատաբան -1 անձ

     ներզատաբանական կաբինետի բուժքույր -1 անձ

     մաշկավեներոլոգ-1 անձ

     մաշկաբանական կաբինետի բուժքույր-1 անձ

     ֆթիզիատր -1անձ

     ֆթիզիատրիկ կաբինետի բուժքույր -1 անձ

     ֆիզիոթերապևտ -1 անձ

     ֆիզիոթերապևտիկ կաբինետի բուժքույր -1 անձ

     սրտաբան- 1 անձ

     սրտաբանական կաբինետի բուժքույր -1 անձ

6. Ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ բաժանմունք

     Էխոկարդիոգրաֆիստ-1 անձ

     Էխոկարդիոգրաֆիայի բուժքույր -1 անձ

     սոնոգրաֆիստ - 1անձ

     սոնոգրաֆիայի կաբինետի բուժքույր -1անձ

7. Լաբորատոր-ախտորոշիչ բաժանմունք

     բիոքիմիականբժիշկ-լաբորանտ -1 անձ

     բիոքիմիական-լաբորանտ-1 անձ

     կլինիկականբժիշկ-լաբորանտ -2 անձ

     կլինիկական-լաբորանտ- 1անձ

8. Ճառագայթային ախտորոշիչ բաժանմունք

     բժիշկ-ռենտգենոլոգ- 1 անձ

     ռենտգեն-ֆլուորոգրաֆիստ-լաբորանտ -2 անձ

9. Մանկական վերականգնողական բաժանմունք

     բժիշկ-ռեաբիլիտոլոգ -1անձ

     սուրդոթերապիստ -1անձ

     աուդիոմետրիստ -1անձ

     ֆիզիոթերապիստ -1անձ

     Էրգոթերապիստ-1անձ

     հոգեբան-1անձ

     լոգոպեդ-1անձ

     հատուկ մանկավարժ- 1 անձ

10. Վարչատնտեսական մաս

        գործադիր տնօրեն – 1 անձ

        գլխավոր հաշվապահ -1 անձ

        գանձապահ -1անձ

        կադրերի տեսուչ -1 անձ

        գործավար -1 անձ

        տնտեսագետ -1անձ

        ավագբուժքույր -1անձ

        բուժվիճակագիր -1անձ

        վարորդ -1անձ

        տնտեսվար -1անձ

        էլեկտրիկ-1անձ

        պահակ -3 անձ

        կրտսեր բուժաշխատող - 2անձ