Կառուցվածքը

«Գուգարք» կենտրոնական պոլիկլինիկա Պետական Փակ Բաժնետիրական ընկերության կառուցվածքը՝


1. վարչատնտեսական մաս

2. թերապևտիկ

3. մանկաբուժական

4. մանկաբարձագինեկոլոգիական

5. ԼՈՌ /քիթ-կոկորդ-ականջ/

6. ակնաբուժական

7. նյարդաբանական

8. ընդհանուր վիրաբուժական

9. ներզատաբանական

10. սրտաբանական

11. մաշկավեներաբանական

12. ֆթիզիատրիկ

13. իմունոկանխարգելիչ

14. ինֆեկցիոն /վարակիչ հիվանդություններ/

15. ֆիզիոթերապևտիկ

16. լաբորատոր-ախտորոշիչ /բիոքիմիական, կլինիկական/

17. ճառագայթային ախտորոշիչ / ռենտգենաբանական, ֆլուորոգրաֆիա /

18. էլեկտրասրտագրություն

19. ուլտրաձայնային

20. մանկական վերականգնողական